Oferim servicii complete pentru administrarea imobilelor, pentru asociațiile de proprietari și pentru firmele care doresc externalizarea activității de administrare a imobilelor.
Servicii de administrare tehnică și întreținere a proprietății comune, de contabilitate și de casierie.
Oferim servicii pentru înființarea asociațiilor de proprietari în baza noii legislații.
Servicii Profesionale, Tot ce ai nevoie, pentru administrarea condominiului!

ADMINISTRARE

Oferim servicii complete pentru administrarea imobilelor, pentru asociațiile de proprietari și pentru firmele care doresc externalizarea activității de administrare a imobilelor.

Servicii de administrare tehnică şi întreţinere a proprietăţii comune, de contabilitate şi de casierie.
Administrăm blocuri, case, vile, ansambluri rezidențiale sau clădiri de birouri.
Vă stăm la dispoziție cu soluții în rezolvarea diverselor probleme ce apar în administrarea imobilelor.
Vă punem la dispoziție instalatori, electricieni, personal specializat pentru curățenie, experți contabili, avocați și firme de construcții.

MENTENANȚĂ

Societatea noastră prestează serviciile prevăzute în contractul de administrare cu responsabilitate şi în mod profesional, la un înalt standard de calitate.

Pentru îndeplinirea sarcinilor specifice, propunem şi supraveghem lucrările ce au ca scop conservarea şi întreţinerea imobilului. Supraveghem atât lucrările care privesc administrarea, cât şi personalul angajat;
În caz de urgenţă, cu acordul comitetului executiv, iniţiem executarea tuturor lucrărilor necesare protejării imobilului.
Pentru realizarea lucrărilor de întreţinere, reparaţii sau investiţii privind proprietatea comună, administratorul, ţinând seama de preţ, durata de execuţie şi calitate, supune spre analiză şi aprobare comitetului executiv oferte ale operatorilor economici care satisfac cerinţele asociaţiei de proprietari, conform legislaţiei în vigoare.

REPARAȚII

Prin specialiștii proprii, sau prin partenerii noștri, vă stăm la dispoziție pentru executarea lucrărilor de reparații și întreținere la clădiri, la instalațiile în proprietate comună și la instalațiile în proprietate individuală, respectiv lucrări de instalații sanitare, instalații electrice, construcții, reabilitări, hidroizolații, etc.

Facem tot posibilul să răspundem prompt solicitării dumneavoastră.

Aveți nevoie de un specialist, contactați-ne folosind formularul de contact de aici : TICHET ONLINE