INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date (in continuare “Regulamentul”) este aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui
Regulament se dorește crearea unui cadru legislativ unitar si uniform pe teritoriul Uniunii Europene.
Scopul principal al acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor personale si crearea unui climat de încredere care sa permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date.

Ce date personale prelucram?

Datele personale pe care le prelucram sunt, in principal, datele tale de identificare, cum ar fi, adresa, numele, numărul de telefon, adresa de email, sau alte date personale pe care le colectam direct de la tine sau din alte surse atunci când Asociația de Proprietari are un contract de Administrare Imobile cu societatea noastră, sau când folosești serviciile noastre.

Cum prelucram datele tale personale?

Prelucram datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a-ti furniza informații cu privire la activitatea asociației de proprietari, cheltuielile de întreținere, înștiințări de plata, anunțuri, hotărâri ale adunării generale, pentru efectuarea calculelor cotelor de întreținere, pentru completarea cărților de imobil, pentru a te contacta in situațiile de urgenta, precum avariile la instalațiile de apa, sau pentru a-ti oferi alte informații la cerere.
Prelucrarea datelor personale se întemeiază întotdeauna fie pe executarea contractelor încheiate cu
Asociația de Proprietari, fie pe nevoia de a respecta o obligație legala, sau după caz, pe consimțământul tău daca ti-ai manifestat opțiunea in acest sens.

Cum poți sa administrezi acordurile exprimate?

Ca sa fie cat mai simplu pentru tine, trebuie sa știi ca poți sa verifici si sa modifici oricând acordurile existente transmițând un email la adresa semper.immobilis@gmail.com .

Comunicam date personale către alți destinatari?

Pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin sau in alte scopuri legitime este posibil sa transmitem datele tale personale către autorități publice sau organe judiciare.

Cat timp prelucram datele personale?

Datele tale personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale cu Asociația de Proprietari.

Care sunt drepturile tale si cum pot fi exercitate?

Pe lângă drepturile existente, de la data aplicării Regulamentului beneficiezi de drepturi adiționale.
Iată lista completa a drepturilor pe care le ai:

  • Dreptul la informare – poți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor tale personale;
  • Dreptul la rectificare – poți rectifica datele personale inexacte sau le poți completa;
  • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – poți obține ștergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevăzute de lege;
  • Dreptul la restricționarea prelucrării – poți solicita restricționarea prelucrării in cazul in care contești exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevăzute de lege;
  • Dreptul de opoziție – poți sa te opui, in special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
  • Dreptul la portabilitatea datelor – poți primi, in anumite condiții, datele personale pe care ni le-ai furnizat, sau poți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
  • Dreptul de a depune plângere – poți depune plângere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
  • Dreptul de retragere a consimțământului – in cazurile in care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul tău, ti-l poți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii rămânând in continuare valabila;

Îți poți exercita aceste drepturi, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări la nr. de telefon 0771566110 sau prin E-mail, la: semper.immobilis@gmail.com .

Va mulțumim pentru atenția acordata.

SC SEMPER IMMOBILIS SRL